Nieuws

Laatste nieuws omtrent de huizenmarkt

Starterslening Vaals

Eerste huis kopen? Wellicht kan de Starterslening Vaals helpen.

Met een Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Voordelen:

 • Uw eerste koopwoning wordt misschien toch haalbaar
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente of aflossing
 • Er is een betrouwbaar vangnet dankzij Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Wat is de Starterslening?

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis misschien toch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening is altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek. U vraagt dus altijd eerst een (eerste) hypotheek aan bij een bank. De offerte van de eerste hypotheek stuurt u mee met uw aanvraag, zodat uw aanvraag zo snel mogelijk verloopt. De voorwaarden van uw gemeente en Nationale Hypotheek Garantie bepalen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden Starterslening Vaals

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening heeft de gemeente Vaals voorwaarden opgesteld. Hieronder leest u wat die voorwaarden zijn. Deze informatie is afkomstig uit de Verordening Starterslening gemeente Vaals 2016-2019 (vastgesteld op 15-02-2016).

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U heeft nog niet eerder een koopwoning gehad.

Om in aanmerking te komen voor de lening geldt geen leeftijds- of inkomensgrens.

Voorwaarden

 • De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 30 jaar.
 • Voor bestaande bouw mag de koopsom maximaal € 200.000,- zijn.
 • Voor nieuwbouw mag de koopaanneemsom maximaal € 200.000,- zijn.
 • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn namens NHG 6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) en is maximaal € 37.000,-.
 • Het totaal van de eerste hypotheek van de bank en de Starterslening samen mogen niet groter zijn dan het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value).
  Loan-to-Value (LTV) is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Is bijvoorbeeld de marktwaarde van een woning € 200.000,- en de hypotheek die op de woning rust € 210.000,- dan bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 105%. Deze maatregel is bedoeld om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten. Voor 2016 geldt een maximum van 102%. In 2016 mogen de hypotheek van de bank en de Starterslening samen dus niet meer zijn dan € 202.000,-.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn-financiering.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • De Starterslening is altijd een tweede hypotheek.
 • De Starterslening en de eerste hypotheek bij de bank worden altijd verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De lening wordt niet verstrekt als er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. Met andere woorden: er is budget voor de starterslening. Maar: op is op!

Kosten

 • Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op uw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen kunt u een hertoetsing aanvragen. De hertoetsing kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over de aanvraagprocedure of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Bel 088 – 253 94 00 of mail naar info@svn.nl of gebruik het contactformulier op www.svn.nl.

Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening van de gemeente Vaals kunt u contact opnemen met de gemeente: de heer R. Bouman, tel. 043 3068555.